• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Logistics – Αποθήκης

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Logistics – Αποθήκης

synoptiko logistics apothikis forum training 848x346

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Logistics & Αποθήκης

Ιουνίου 2021

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Εκπαίδευση με δυνατότητα Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων
για Χ
ειριστές Περονοφόρων, Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Εκπαίδευση Χειριστών

Περονοφόρων – Γερανοφόρων

& Ανυψωτικών Μηχανημάτων

με δυνατότητα Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Προσόντων,
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

Ζητήστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα Πιστοίησης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center

Θεωρητική Κατάρτιση

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021  // 16:00 – 21:00

Πρακτική Κατάρτιση

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021  // 10:00 – 15:00

Σπ. Καλαϊτζάκης

Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα – Επιθεωρητής της TŪV Austria Hellas. Πιστοποιημένος Εισηγητής  με 30ετή πρακτική & εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων

Απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες που έχουν στην ευθύνη τους την οδήγηση, το χειρισμό & την επισκευή ως ένα σημείο μηχανημάτων, όπως: γερανοί μεταθετοί ή σταθεροί παντός τύπου, γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα παντός τύπου, γερανοφόρα οχήματα με ικρίωμα ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων, ανυψωτικά περονοφόρα παντός τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα στοιβασίας κιβωτίων εμπορεύματος, φορτοεκφόρτωσης κλπ

Τελωνειακός Κώδικας

&

Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής,

Εξαγωγής, Ενδοκοινοτικής

Διακίνησης & Διεθνείς Συναλλαγές

Συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο
μετά το ΒΡΕΧΙΤ
Δηλωτικές υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές
παραδόσεις & τριγωνικές συναλλαγές

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

02 & 03 Ιουνίου 2021

16:00 – 20:00

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα  Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Τμήματος Εισαγωγών – Εξαγωγών & Λογιστηρίου

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Προγραμματισμός

Προμηθειών – Αγορών

& Συστήματα Αξιολόγησης

Προσφορών Προμηθευτών

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

14 & 15 Ιουνίου 2021

16:30 – 20:30

Χρ. Μαύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός με 30ετή εισηγητική εμπειρία & χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Οργάνωση Αποθήκης & Business Logistics.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Υπευθύνους & στελέχη Logistics, Προμηθειών, Αποθήκης & Πωλήσεων

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Οργάνωση

Λειτουργικής Αποθήκης

& Διαχείριση Αποθεμάτων

Ποιες είναι οι νέες τάσεις βέλτιστης λειτουργίας
της Αποθήκης, για μέγιστη εξυπηρέτηση των
πελατών & μείωση του κόστους λειτουργίας της
& Ανάλυση μοντέλων Διαχείρισης Αποθεμάτων & Προμηθειών

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

07 & 08 Ιουνίου 2021

16:30 – 20:30

Χρ. Μαύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός με 30ετή εισηγητική εμπειρία & χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Οργάνωση Αποθήκης & Business Logistics.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Υπευθύνους & Στελέχη Logistics & Αποθήκης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Χερσαία

Μεταφορά

Ευθύνες & Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων
σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Δικηγόρος. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Χερσαίας Μεταφοράς & Πιστώσεων – Εγγυητικών Επιστολών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Στελέχη που ασχολούνται με τη Χερσαία Μεταφορά

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Πληροφορίες: Χρύσα Φαρλάνη

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

iso 9001 2015 01