• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Οικονομικών Φορέων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Οικονομικών Φορέων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Οικονομικών Φορέων

για 

Διαγωνισμούς & Συμβάσεις

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Ο Νέος Νόμος
Ν.4782/2021
ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

Δημοσίων Συμβάσεων

για Προμήθειες
& Γενικές Υπηρεσίες


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

22 Σεπτεμβρίου
10:00 – 15:00

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων


3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Ο Νέος Νόμος
Ν.4782/2021
ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

Δημοσίων Συμβάσεων

για Έργα & Μελέτες


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

29 Σεπτεμβρίου
10:00 – 15:00

Στελέχη Αρμόδιας Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Υποδομών με  ειδική γνώση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών

Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Προμήθειες – Υπηρεσίες


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

27 Σεπτεμβρίου
10:00 – 15:00

Ειδικός Εισηγητής για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών

Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Δημόσια Έργα – Μελέτες


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

28 Σεπτεμβρίου
10:00 – 15:00

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή
Δωρεάν


Η Νέα Νομοθεσία

Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

B2C & P2B στην Ε.Ε.


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

21 Οκτωβρίου
10:00 – 15:00

Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα περί Δικαίου  προστασίας των Καταναλωτών, περί Δικαίου Επιγραμμικών Πλατφορμών & περί Νομοθετικού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Προμηθειών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν


Πράσινες

Δημόσιες Συμβάσεις

Παρουσίαση ισχύουσας Νομοθεσίας
& η Νέα Υπουργική Απόφαση


Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

29 Οκτωβρίου
10:00 – 15:00

Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Προμηθειών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Εκπαίδευση Στελέχους

Διεκπεραίωσης Διαδικασιών

για τη συμμετοχή σε

Δημόσιους Διαγωνισμούς


Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

28, 30 Σεπτεμβρίου
& 05, 07, 12, 14 Οκτωβρίου
16:00 – 20:00

 Διάρκεια: 40 ώρες

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξέταση για το Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποιημένο

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

& Διαχείριση

Δημοσίων Συμβάσεων

Ψηφιακή Αίθουσα

Έναρξη:  01 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:  Μάιος 2020

Διάρκεια: 410 Ώρες

Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

ECVET: 20,5

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που  υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr