• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

“PublicPro” e-κκαθάριση (Ηλεκτρονική Εκκαθάριση Δαπάνης)

“PublicPro” e-κκαθάριση (Ηλεκτρονική Εκκαθάριση Δαπάνης)

“e-κκαθάριση”

PublicPro

 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής

Εκκαθάρισης Δαπάνης

Ένα ολιστικό εργαλείο στα χέρια των Υπηρεσιών & Αιρετών με λειτουργικότητες
που διασφαλίζουν τους Εκκαθαριστές & την Υπηρεσία
στη ροή μιας διαδικασία, αλλά και την εύρυθμη οικονομική λειτουργία ενός Φορέα

Η International Forum Training, σε συνεργασία με την PublicSoft στην προσπάθεια τους να συμβάλλουν & να βοηθήσουν τα στελέχη των ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, προσφέρουν την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Δαπάνης e-κκαθάριση PublicPro” το οποίο διασφαλίζει τους Εκκαθαριστές, τις Υπηρεσίες στη ροή μιας διαδικασίας αλλά και την εύρυθμη οικονομική λειτουργία ενός Φορέα.

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Δαπάνης e-κκαθάριση PublicPro” αποτελεί μια νέα καινοτομία στον Τομέα των Εφαρμογών το οποίο:

 • σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει ένα ολιστικό εργαλείο στα χέρια των Υπηρεσιών & των Αιρετών, για τη διαχείριση μιας Δημόσιας Σύμβασης
 • έχει λειτουργικότητες που μπορούν να διασφαλίσουν την Υπηρεσία στη ροή μιας διαδικασίας και να βοηθήσει τον Εκκαθαριστή
 • αναπτύχθηκε με όραμα, οι Δημόσιες Συμβάσεις να αποτελέσουν το βασικό αρχικό κρίκο μιας συνολικής λειτουργικότητας που σχετίζεται με την οικονομική λειτουργία ενός Φορέα

 

Θα χαρούμε πολύ να σας επισκεφθούμε στην έδρα της Υπηρεσίας σας, για να σας παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της χρήσης της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Δαπάνης “e-κκαθάριση PublicPro”.

Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Εκκαθάρισης Δαπάνης
που προσφέρει το Public Pro:

 • Στοιχεία Σύμβασης
 • Πράξεις Εκκαθάρισης
 • Γενικά Στοιχεία (Ποσό, Ημερομηνίες σύμφωνα με το άρθρο 69Ζ του Ν.4270/14, Λόγοι Διαφοροποίησης, κλπ)
 • Εκκαθαριστές
 • Τιμολόγια
 • Πρωτόκολλα
 • Συμπληρωματικά Στοιχεία
 • Έλεγχος Κανονικότητας
 • Έλεγχος Νομιμότητας
 • Έλεγχος Τιμών
 • Έλεγχος Παραγραφής
 • Παρεμπίπτων Έλεγχος
 • Αυτόματη Δημιουργία Εγγράφου Πράξης Εκκαθάρισης
 • Δυνατότητα Δημιουργίας και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων

Ποια είναι τα οφέλη από την Ηλεκτρονική Εκκαθάριση Δαπάνης μέσω του “PublicPro”:

 • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας λάθους πριν φτάσει η δαπάνη στον εκκαθαριστή
 • Συγκεντρωτικός, άμεσος και πολύπλευρος έλεγχος επί όλων των σταδίων μιας δαπάνης
 • Άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τα δεδομένα της σύμβασης και της διαδικασίας της
 • Ειδοποιήσεις σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών εκκαθάρισης
 • Αυτόματη παραγωγή της πράξης εκκαθάρισης
 • Διασφάλιση της υπηρεσίας
 • Διασφάλιση της διαδικασίας
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Αύξηση του παραγόμενου έργου
 • Εκκαθάριση δαπάνης χωρίς άγχος!

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη  καινοτόμων & ολοκληρωμένων δικτυακών εφαρμογών 

και παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  Ειδικοί Σύμβουλοι της εταιρείας μας  μπορούν να σας επισκεφθούν στον Φορέα σας
για να σας παρουσιάσουν τις δυνατότητες του Συστήματος “e-κκαθάριση PublicPro” .

Μπαβέλλας Κώστας

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων – Εφαρμογών

Τηλ.: 213 0716370-380, κιν.: 6936 600001
E-mail: software@forum-training.gr