• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Υπηρεσία Άμεσης Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

Υπηρεσία Άμεσης Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

Υπηρεσία Άμεσης Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

στα όρια του Δήμου σας

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

για την Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στους Δήμους

σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

              Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε, να σας παρουσιάσουμε  την  ειδική Υπηρεσία της εταιρείας μας Φροντί-ΖΩΟ, για την Περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων αλλά και την Ολοκληρωμένη Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την βέλτιστη εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς που πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζουν οι Δήμοι, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4039/2012 & Ν.4235/2014.

Από τις αρχές του 2016, η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση Αιρετών και Στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, διοργανώνοντας Δωρεάν Ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με στόχο τη διάδοση γνώσης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Προγραμμάτων Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, μέσα από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία.

Στο χρονικό διάστημα αυτό, περισσότεροι από 500 Αιρετούς & Στελέχη παρακολούθησαν τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα για τις Καλές Πρακτικές Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.

Η εταιρεία μας, έχει ήδη παρουσιάσει ειδικές μελέτες σε Δήμους για την Ίδρυση Κυνοκομείων, Κυνοστασίων, Δημοτικών Κτηνιατρείων, Δημοτικών Κοιμητηρίων Ζώων & Αποτεφρωτηρίων κλπ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.

Η εμπειρία μας και η βαθιά μας γνώση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για τη βέλτιστη εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, αλλά και στην Περισυλλογή τους από Εκπαιδευμένο Προσωπικό μας δίνει τη δυνατότητα, παροχής Ειδικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Συμβούλου που έχουν ως στόχο την φροντίδα & την ευζωία των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, μέσα από την Παροχή Υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Φροντί-ΖΩΟ.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει Υπηρεσίες για την:

 •  Άμεση Περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την άμεση Περισυλλογή των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς:

 1. με έμπειρο & άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 2. σύγχρονες μεθόδους & μέσα
 3. ειδικό κλιματιζόμενο όχημα, διαμορφωμένο & κατάλληλα εξοπλισμένο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων στα Κτηνιατρεία
 4. μέριμνα για τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν μετά την Περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων έως και την Επανατοποθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Οργάνωση & Παρακολούθηση Εφαρμογής, ενός βέλτιστου Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στους Δήμους, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4039/2012 & Ν.4235/2014.

 Βασικοί άξονες των Συμβουλευτικών μας Υπηρεσιών, είναι:

 1. Οργάνωση ενεργειών πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος (Βιβλίο Πρακτικών)
 2. Οργάνωση ενεργειών τριμελούς επιστημονικής επιτροπής, αποτελούμενη από Κτηνιάτρους (Βιβλίο Πρακτικών)
 3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικής Μελέτης για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
 4. Μέριμνα για την ένταξη του Δήμου στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. & την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης
 5. Δημιουργία βάσης δεδομένων για όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται (καρτέλες σκύλων)
 6. Αρχείο για την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων & εξερχομένων σκύλων
 7. Κτηνιατρική εξέταση η οποία περιλαμβάνει: (α) Αποπαρασίτωση, (β) Εμβολιασμό, (γ) Στείρωση, (δ) Θεραπεία σε περίπτωση που το ζώο είναι άρρωστο, (ε) Ηλεκτρονική σήμανση (chip), (στ) Κολάρο με τον κωδικό του ζώου κλπ
 8. Δημιουργία ειδικής κατάστασης με όλους τους κωδικούς των σκύλων που έχουν περισυλλεγεί με τα πλήρη στοιχεία και της ηλεκτρονικής σήμανσης
 9. Σύνταξη μηνιαίας απολογιστικής έκθεσης με όλα τα μηνιαία συμβάντα
 10. Εξεύρεση των κατάλληλων περιοχών στα όρια ευθύνης του Δήμου για την τοποθέτηση ταΐστρων & ποτίστρων για τα Αδέσποτα Ζώα
 11. Σύνταξη της ετήσιας αναφοράς με όλα τα πεπραγμένα που πραγματοποιήθηκαν
 12. Συγκέντρωση όλων των παραστατικών (οικονομικά στοιχεία) & αποστολή προς την  οικονομική υπηρεσία του Δήμου
 13. Μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών πάνω σε θέματα υιοθεσίας
 14. Επανατοποθέτηση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
 15. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη Σύνταξη εξειδικευμένων μελετών που θα είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος
 16. Τήρηση, ενημέρωση & ταξινόμηση αρχείου των φακέλων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 17. Κατάρτιση & ενημέρωση του μητρώου εθελοντών, με γνώμονα την αρχή της εμπιστευτικότητας

Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας, να σας συναντήσουμε από κοντά για να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις Υπηρεσίες μας.

              Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

Επιστημονικός Σύμβουλος / Μελετητής: Θωμάς Πρασσάς

Υπηρεσία Άμεσης Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

& Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στους Δήμους

Πληροφορίες: Γιούλα Καραντάνη

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr