• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου (D.P.O.) Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου (D.P.O.) Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου

Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

σε Επιχειρήσεις & Φορείς Δημοσίου

   Αμέσως μετά την εφαρμογή του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το Μάιο του 2018, η Αρχή ξεκίνησε ελέγχους μετά από καταγγελίες των υποκειμένων των δεδομένων (πολιτών), κάνοντας απλές συστάσεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας για τη συμμόρφωσή τους με αυτόν.

    Έξι μήνες μετά και ενώ πολλοί φορείς του δημοσίου αλλά και εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί θεωρώντας ότι έχουν ακόμα χρόνο, η Αρχή ξεκινά τους πρώτους αυτεπάγγελτους ελέγχους με σκοπό να επιβάλει τα πρώτα πρόστιμα. Εξέδωσε μάλιστα δελτίο τύπου με τα συμπεράσματά της (Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/768 διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής), όπου τονίζεται η υστέρηση στη συμμόρφωση κυρίως του Δημόσιου Τομέα. Σημειώνει μάλιστα ότι «θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις αρμοδιότητες της Αρχής»!

   Η διατήρηση της Εφαρμογής της Συμμόρφωσης, θα πρέπει να διαπιστώνεται στην καθημερινότητα ενός Φορέα Δημοσίου ή μιας Ιδιωτικής Επιχείρησης.

   Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.), έχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας αλλά και αυτού που εκτελεί την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

   Η εταιρεία μας, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τόσο σε Φορείς Δημοσίου όσο και σε Ιδιωτικές Εταιρείες, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), με μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων η οποία έχει το αναγκαίο επίπεδο γνώσης αλλά και Πιστοποίησης των προσόντων τους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας,  έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για:

 • διαρκή παρακολούθηση  & έλεγχο της Συμμόρφωσης ενός Φορέα ή μιας Ιδιωτικής Επιχείρησης
 • επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • διαρκή ενημέρωση των πελατών μας για τις όποιες Νομοθετικές Εξελίξεις

Διαθέτουμε το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο Εξωτερικών Συμβούλων
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο

Ας δούμε μια συνοπτική περιγραφή Υπηρεσιών που παρέχει
ΔΩΡΕΑΝ η εταιρεία μας σε  Φορείς Δημοσίου & Ιδιωτικές Εταιρείες
μέσω της  Υπηρεσίας Εξωτερικού Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

   Η International Forum Training & Consulting, έχοντας στη διάθεσή της μια έμπειρη ομάδα Νομικών και Τεχνικών Συμβούλων, δίνει τη δυνατότητα σε Φορείς του Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικές Εταιρείες, να δοκιμάσουν τις Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ΔΩΡΕΑΝ για ένα (1) μήνα.

Στα πλαίσια της ΔΩΡΕΑΝ παροχής αυτής θα πραγματοποιηθούν:

 • Παρακολούθηση της μεθοδολογίας χειρισμού των Προσωπικών Δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας του Φορέα / Εταιρείας
 • Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης (με ή χωρίς συμμόρφωση)
 • Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί συμμόρφωση θα αξιολογηθεί η κατάσταση της συμμόρφωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν απαιτείται ή όχι να γίνουν διορθωτικές κινήσεις
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση και το ρίσκο που συνεπάγεται η έλλειψή της για τη διοίκηση
 • Διεξαγωγή έρευνας προαξιολόγησης της εταιρείας/του φορέα. Η προαξιολόγηση έχει σκοπό να δώσει στη διοίκηση της εταιρείας τη δυνατότητα να προσδιορίσει αν και κατά πόσον η εταιρεία τους μπορεί να θεωρηθεί «επικίνδυνη» για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων, ώστε στη συνέχεια να διενεργηθεί μία πλήρης Εκτίμηση Αντικτύπου (DPIA)
 • Παροχή συμβουλών προς τους Υπευθύνους Επεξεργασίας του Φορέα / Εταιρείας για την ορθή επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
 • Παρουσίαση των ευρημάτων στη Διοίκηση ή Αρμόδια Διεύθυνση

Θα χαρούμε πολύ να σας ενημερώσουμε για τις Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου D.P.O.  της εταιρείας μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

Πληροφορίες : Ευαγγελία Νίκα,
Υπεύθυνη Τομέα Παροχής Υπηρεσιών D.P.O.
Τηλ: 211 4183180, 213 0716380, Mob.:  6973 387718, e-mail:  e_nika@forum-training.gr