• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτος Αδέσποτων Ζώων

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτος Αδέσποτων Ζώων

fronti zwo forum training 848x346

Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προγράμματος

Αδέσποτων Ζώων στους  Δήμους

“Φροντί-Ζωο

 

   Σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις εξειδικευμένες Υπηρεσίες της εταιρείας μας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων στους Δήμους, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4039/2012 & Ν.4235/2014.

     Από τις αρχές του 2016, η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στην ουσιαστική & έγκαιρη ενημέρωση Αιρετών & στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους θέματα Διαχείρισης  Αδέσποτων Ζώων, διοργανώνοντας Δωρεάν Ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με στόχο τη διάδοση της γνώσης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Προγραμμάτων Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, μέσα από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία, αλλά και για την απόκτηση ζωοφιλικής συνείδησης & παιδείας.

   Σε αυτό το χρονικό διάστημα, περισσότεροι από 850 Αιρετοί & στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για την Νομοθεσία & τις Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.

  Η πολύχρονη εμπειρία μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, η άριστη γνώση και η συνεργασία μας με τους πιο έμπειρους & καταξιωμένους Συμβούλους, μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε μια νέα καινοτόμο Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

  Η σύνθετη Νομοθεσία & Νομολογία, η έλλειψη ειδικού προσωπικού στους Δήμους σε συνδυασμό με το πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό χαρακτήρα που απαρτίζουν όλα τα θέματα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στους Δήμους, δημιούργησαν την ανάγκη για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από έμπειρους & ειδικούς Συμβούλους, οι οποίοι με αξιοπιστία & αμεσότητα μπορούν να μεταφέρουν ειδική τεχνογνωσία Καλών Πρακτικών Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία.

  Παράλληλα, οι Σύμβουλοι μας θα προτείνουν λύσεις και θα δώσουν απαντήσεις για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους αρμόδιους Αιρετούς & τα στελέχη των Δήμων να κατανοήσουν πλήρως το πλέγμα των Διατάξεων των Νόμων που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν έως και σήμερα για την Εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Πρωταρχικός στόχος της Πρότασης αυτής, είναι να καλύψει το υπάρχον κενό ενημέρωσης αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους, παρέχοντας την δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμους) να ενημερώνονται για τους τρόπους & τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την ισχύουσα Νομοθεσία, την Διοικητική Πρακτική & τις λοιπές διαδικασίες που απαιτούνται για την ορθή χρήση & εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

 

Ειδικότερα, σκοπός της Πρότασης είναι να παράσχει ενημέρωση, συνεργασία, βοήθεια & συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία, χρήση & εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, επιλύοντας παράλληλα κάθε πρόβλημα και δυσκολία που τυχόν ανακύπτει από την καθημερινή  ενασχόληση ως την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φροντί-Ζωο”, απευθύνεται στους Δήμους και ειδικότερα σε Αντιδημάρχους, Αιρετούς & στελέχη Δήμων που ασχολούνται ή έχουν στην ευθύνη τους την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

  Επιθυμία μας είναι μέσα από την Ολοκληρωμένη Υπηρεσία “Φροντί-Ζωο”, να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στην υιοθέτηση Καλών Πρακτικών από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία αλλά και στην Οργάνωση, Δομή, Λειτουργία & Διοικητική Πρακτική και σε όλα τα θέματα – αρμοδιότητες – αντικείμενα, που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης “Φροντί-Ζωο”, στοχεύει:

(α) στη μεταφορά τεχνογνωσίας & εφαρμογή Καλών & Βέλτιστων Πρακτικών από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στους Δήμους.

(β) στην απόκτηση Ζωοφιλικής Συνείδησης & Παιδείας, μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων, σε μαθητές σχολείων & πολίτες των Δήμων

(γ) στη βοήθεια, συμβολή, συνεργασία & συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη σε όλα τα θέματα – αρμοδιότητες – αντικείμενα, που σχετίζονται με τις διαδικασίες του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, όπως αυτές αναφέρονται, περιγράφονται και αναλύονται ακολούθως:

 • Στην ανάλυση, κατανόηση και ορθή εφαρμογή του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί, ισχύει και εφαρμόζεται για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του  συνεργαζόμενου Δήμου
 • Στην ορθή εφαρμογή και διοικητική πρακτική των διαδικασιών διαχείρισης του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Στις διαδικασίες της ορθής και σύννομης οργάνωσης, δομής λειτουργίας του γραφείου διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Στις κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ή και όποτε χρειαστεί) επιτόπιες επισκέψεις στην έδρα του συνεργαζόμενου Δήμου για την παροχή οδηγιών και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν καθώς και για τον συντονισμό, την ορθή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής
 • Στον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων και δυσχερειών που ανακύπτουν από την καθημερινή ενασχόληση, διαχείριση, λειτουργία και διοικητική πρακτική
 • Στον ορθολογικό, δεοντολογικό έλεγχο καθώς και στον έλεγχο νομιμότητας όλων των εγγράφων – αιτημάτων που υποβάλλονται προς το γραφείο διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και όλων των αποφάσεων που πρόκειται να παρθούν και αφορούν θέματα διαχείρισης του προγράμματος (π.χ. αποφάσεις 5μελούς επιτροπής, 3μελούς επιτροπής κλπ)
 • Στη δυνατότητα συνεχούς και αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας σε θέματα διαδικασιών αναζήτησης εντοπισμού εξεύρεσης λύσεων και ικανοποίησης των αιτημάτων που απευθύνονται προς το γραφείο διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Στη διοργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην έδρα του Δήμου σας για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπαλλήλους και στελέχη με  θέμα :  «Νομοθεσία – Νομολογία – Διοικητική  Πρακτική του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ανάλυση – ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών εφαρμογής του προγράμματος»

Ας δούμε τους βασικούς άξονες της Υπηρεσίας Φροντί-Ζωοπου αφορά τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς σε Δήμους:

 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης & αναδιοργάνωση ενεργειών όπου κριθεί απαραίτητο για την βέλτιστη υλοποίηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στους Δήμους, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Παρακολούθηση & Έλεγχος των απαιτούμενων από το Νομοθετικό πλαίσιο ενεργειών & άμεση συμμόρφωση με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο περί Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας & εφαρμογή Καλών Πρακτικών, από την Ελληνική & Διεθνή εμπειρία για τη βέλτιστη διαχείριση του Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
 • Οργάνωση γραφείου Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
 • Εκπαίδευση των στελεχών των Δήμων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
 • Οργάνωση ενεργειών 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης Προγράμματος (Βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων)
 • Οργάνωση ενεργειών 3μελούς επιστημονικής επιτροπής (Βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων)
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικής μελέτης για κτηνιατρικές υπηρεσίες
 • Σύνταξη μηνιαίας απολογιστικής έκθεσης με όλα τα πεπραγμένα του μηνός
 • Σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης με τα πεπραγμένα του έτους σύμφωνα με τα συμβάντα που προέκυψαν και επιλύθηκαν
 • Εισηγήσεις προς το Δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης σε διάφορα θέματα
 • Μέριμνα για την ένταξη του Δήμου στο ετήσιο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. & την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται (καρτέλες σκύλων)
 • Ενημέρωση του Βιβλίου εισερχομένων – εξερχομένων αδέσποτων σκύλων
 • Κτηνιατρικές εξετάσεις οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Δημιουργία ξεχωριστής κατάστασης με όλους τους κωδικούς των σκύλων ανά κτηνίατρο με πλήρη στοιχεία της ηλεκτρονικής σήμανσης (όπως προβλέπεται)
 • Χωροταξική τοποθέτηση (ταΐστρες – ποτίστρες) σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του Δήμου
 • Συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων (παραστατικά) προς την οικονομική επιτροπή
 • Υποβοήθηση της υπηρεσίας στη σύνταξη εξειδικευμένων μελετών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος
 • Τήρηση, ενημέρωση & ταξινόμηση αρχείου φακέλων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Κατάρτιση & ενημέρωση του μητρώου εθελοντών, με γνώμονα την αρχή της εμπιστευτικότητας
 • Έντυπα υποδείγματα που διευκολύνουν την λειτουργικότητα του γραφείου διαχείρισης αδέσποτων ζώων
 • Δημιουργία καρτελών αδέσποτων με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο και το αρχείο
 • Υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας αδειοδοτημένου οχήματος μεταφοράς ζώων
 • Υποστήριξη διαδικασιών για υιοθεσίες ζώων στο εξωτερικό & το εσωτερικό της χώρας
 • Ενημέρωση των πολιτών πάνω σε θέματα υιοθεσίας
 • Υλοποίηση Ημερίδων στην έδρα του Δήμου σας για την Ανάπτυξη Φιλοζωικής Συνείδησης & Παιδείας κλπ

Διάρκεια & Τρόπος Παροχής της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας “Φροντί-Ζωο”

Η παροχή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το επιθυμεί ο Δήμος σας.

Η Υπηρεσία παρέχεται από ειδικούς Συμβούλου μέσω:

 • Φυσικής Παρουσίας στην έδρα του Δήμου σας
 • Τηλεδιασκέψεων
 • Καθημερινής Τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία και απαντήσεων σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική

 

  Επικεφαλής της ειδικής Ομάδας Συμβούλων του “Φροντί-Ζωο” είναι ο κ. Θωμάς Πρασσάς, Μηχανικός, Σύμβουλος Εφαρμογής & Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων στους ΟΤΑ. Ειδικός μελετητής με 25ετή & πλέον πρακτική & συμβουλευτική εμπειρία για την ίδρυση & λειτουργία Κυνοστασίων, Κυνοκομίων, Γατοκομείων, Δημοτικών Κτηνιατρίων, Αποτεφρωτηρίων κλπ.

   Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, να σας επισκεφθούμε στο Δήμο σας για να συζητήσουμε από κοντά τις δυνατότητες, αλλά και την ωφελιμότητα των Υπηρεσιών της Ολοκληρωμένης Πρότασης Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στους Δήμους.

Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προγράμματος

Αδέσποτων Ζώων στους Δήμους

“Φροντί-Ζωο”

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr