• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ
Δηλώστε Συμμετοχή

Υπηρεσίες Συμβούλου Φορολογικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Συμβούλου Φορολογικής Υποστήριξης

Πρόταση

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

& Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

“Φορολογικής – Λογιστικής

Η Υποστήριξη παρέχεται με 6μηνη, 12μηνη συνδρομή ή ανά Έργο

 

.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

 Η Φορολογική συμμόρφωση και η πρόληψη μελλοντικών κυρώσεων στα πλαίσια της Φορολογικής Νομοθεσίας, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

 Η συνεχής αυστηροποίηση των ποινών, οι διαρκώς μεταβαλλόμενες διατάξεις στα πλαίσια του Νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών & του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών,  η διαφορετικότητα στην προσέγγιση που επιδέχονται τα ζητήματα Φορολογικής Νομοθεσίας με δεδομένο ότι πολλές φορές κάθε περίπτωση είναι διαφορετική καθώς και η προετοιμασία για την ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης από ειδικούς φοροτεχνικούς, οι οποίοι με αξιοπιστία και αμεσότητα θα συνεργαστούν μαζί σας για να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε καίρια και αμφισβητούμενα θέματα.

   Η μακρά εμπειρία της εταιρείας μας σε θέματα διάδοσης λογιστικής και φορολογικής γνώσης και η μακρόχρονη συνεργασία μας με έμπειρους φοροτεχνικούς, μας δίνουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τη πιο αξιόπιστη Συμβουλευτική πρόταση σε πραγματικά χαμηλό ετήσιο κόστος.

   Ο ασφαλής χειρισμός θεμάτων Φορολογικής Νομοθεσίας, θωρακίζει τα συμφέροντα της εταιρείας σας και διασφαλίζει τη συνέχεια τη πορείας της.

    Παράλληλα, εφόσον μας επιλέξετε να εργαστούμε από κοινού για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ σε ειδικές εκπαιδευτικές Ημερίδες Φορολογικού & Λογιστικού αντικειμένου, διασφαλίζοντας έτσι την ενημέρωση ζητημάτων επικαιρότητας, όσο και την ευρύτητα της γνώσης που χρειάζεται ο σύγχρονος λογιστής για να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Έτσι δεν χρειάζεται να ξοδεύετε επιπλέον οικονομικούς πόρους για την κάλυψη  αυτών των εκπαιδευτικών αναγκών.

Ας δούμε γενικότερα, ποιο είναι το εύρος των θεμάτων της Φορολογικής & Λογιστικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ορθής έκδοσης φορολογικών παραστατικών εσόδων
 • Θέματα χρήσης Φορολογικών Ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών ασφαλούς σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ)
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικών ή μη Κερδοσκοπικών
 • Βοήθεια στην συμπλήρωση εντύπων δηλώσεων και στην κατάρτιση κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
  • Έντυπο Ν, έντυπο Ε3, Απεικόνιση Εισοδημάτων από Ακίνητα (Ε2)
 • Τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών), Βεβαιώσεις Αποδοχών και υποβαλλόμενα αρχεία
 • Χαρτόσημα και δημοτικοί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στον κύκλο εργασιών (τέλος παρεπιδημούντων,  τέλος επιχειρήσεων εστίασης, τέλος κέντρων διασκέδασης)
 • Υποστήριξη σε ερωτήματα Φορολογικών Ελέγχων τρέχουσας ή προηγουμένων χρήσεων
 • Θέματα ακίνητης περιουσίας και εντύπου Ε9
 • ΦΠΑ, υποστήριξη για περιοδικές δηλώσεις, ετήσια εκκαθάριση ΦΠΑ και ετήσιους διακανονισμούς (Pro Rata, Παγίων και Εσόδων Τουριστικών Πρακτορείων)
 • Νέες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών και λοιπών εσόδων, Προμηθευτών και λοιπών δαπανών
 • Υποστήριξη σε θέματα ΦΠΑ αρ. 39β (ταμειακή διαχείριση του ΦΠΑ) και υποβολή αρχείων εισπράξεων και πληρωμών (ΚΕΠΥΟ)
 • Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
  • Πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. & μεταβατικές διατάξεις
  • Λογιστικά αρχεία & Ε.Λ.Π.
  • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων & Ε.Λ.Π.
  • Αντιστοίχιση ισοζυγίου ΕΓΛΣ με ισοζύγιο και Ισολογισμό ΕΛΠ
  • Λογιστικές Αποσβέσεις και διαχείριση παγίων σύμφωνα με ΕΛΠ
  • Προβλέψεις για επισφάλειες & κινδύνους σύμφωνα με ΕΛΠ & Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
  • Υποστήριξη Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με ΕΛΠ
 • Θέματα Ενδοκοινοτικών συναλλαγών και πράξεων λήπτη (λήψη υπηρεσιών από ΕΕ)
 • Νομοθεσία Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και θέματα τιμολογήσεων από χώρες του εξωτερικού
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Τεκμήρια, Περιουσιολόγιο, Δηλώσεις Πόθεν Έσχες, Εκκαθάριση Φόρου
 • Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού
 • Θέματα Μητρώου Δ.Ο.Υ. & Φορολογικών Διαδικασιών Έναρξης, διακοπής & μεταβολών εργασιών
 • Εργασίες και Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ
 • Καθεστώς  δαπανών επιχειρήσεων,
 • Παρεπόμενες Παροχές στο προσωπικό
 • Προβλέψεις για επισφάλειες από πελάτες και λοιπούς κινδύνους
 • Προσδιορισμός και διανομής κερδών
 • Διαδικασίες εργασιών τέλους χρήσης
 • Σύνταξη / Κλείσιμο ισολογισμού, εργασίες ΓΕΜΗ
 • Διακίνηση Αποθεμάτων, Τιμολόγηση και απογραφή – κοστολόγηση σύμφωνα με τα ΕΛΠ κλπ

 

(το ανωτέρω εύρος θεμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης, είναι ενδεικτικό)

Η Υπηρεσία Άμεσης  Φορολογικής & Λογιστικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης,

παρέχεται ως εξής:

 • Υποβολή Ερωτημάτων (μέσω e-mail ή fax) για θέματα Φορολογίας & Λογιστικής (Ε.Λ.Π.) με άμεση Απάντηση, από τους Φοροτεχνικούς / Συνεργάτες μας, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
 • Τηλεφωνική Επικοινωνία του πελάτη μας με τον Φοροτεχνικό / Σύμβουλο μας, για θέματα Φορολογίας & Λογιστικής, που προκύπτουν στην καθημερινότητα.
 • Επιπλέον Παροχή: Δωρεάν Συμμετοχή σε τρεις (3) επίκαιρες Φορολογικές & Λογιστικές Ημερίδες της εταιρείας μας, με φυσική σας παρουσία στην αίθουσα εκπαίδευσης ή on-line συμμετοχή μέσω Διαδικτύου.

   Έτσι σας δίνουμε τη δυνατότητα, άμεσης ενημέρωσης για όλα τα επίκαιρα θέματα  που προκύπτουν στα πλαίσια Εφαρμογής Νέας Νομοθεσίας, Εγκυκλίων & Αποφάσεων που  αφορούν θέματα Φορολογίας & Λογιστικής. Έτσι, τα στελέχη του Λογιστηρίου / Οικονομικής  Διεύθυνσης της εταιρείας σας, που έχουν στην ευθύνη τους τον χειρισμό Φορολογικών & Λογιστικών θεμάτων, μέσα από μια συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτούν την απαραίτητη γνώση, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα  να ανταποκρίνονται με ορθό τρόπο σε όλα τα τρέχοντα θέματα.

Στη Forum, έχετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γνώσης … !

 

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους επίβλεψης του Λογιστηρίου σας,

με φυσική παρουσία του Συμβούλου / Φοροτεχνικού στην έδρα της υπηρεσίας σας

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε για την

Υπηρεσία Άμεσης Φορολογικής & Λογιστικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης”

Επικεφαλής & Υπεύθυνος της Υπηρεσίας

 Άμεσης Φορολογικής & Λογιστικής

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

είναι  ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου

Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Ειδικός Σύμβουλος για θέματα 

Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Φ.Π.Α., Τριγωνικών Συναλλαγών,

 Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος & Τήρησης Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

 

.

Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης

“Φορολογικής – Λογιστικής

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

& Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380, Κιν.:6973 387718,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr

Course Instructors

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Φορολογικής Υποστήριξης

  [vc_row content_placement="middle"][vc_column width="1/2"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1530090482555{background-color: #b2b2b2 !important;}"][vc_column][vc_column_text] Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης & Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων "Φορολογικής - Λογιστικής" Η Υποστήριξη παρέχεται…