• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Υπηρεσίες Συμβούλου Μελέτης Τρωτότητας – Έκθεσης – Προσαρμοστικότητας

Υπηρεσίες Συμβούλου Μελέτης Τρωτότητας – Έκθεσης – Προσαρμοστικότητας

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

για την

Μελέτη της Τρωτότητας

της Έκθεσης & Προσαρμοστικότητας

σε Δήμους & Περιφέρειες

έναντι ανθρωπογενών & φυσικών κινδύνων

Κύριε Αντιδήμαρχε,

  Η ένταση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης  έχει ως αποτέλεσμα την επίταση των φυσικών κινδύνων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές.        

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσθέτει στις απειλές και τους τεχνολογικούς κινδύνους οι οποίοι δύναται να προκαλέσουν ατυχήματα και μαζικές καταστροφές μεγάλης έκτασης με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.

  Το γεγονός αυτό, δημιουργεί επιτακτική ανάγκη μελέτης και αντιμετώπισης από τον άνθρωπο κάθε μορφής κινδύνου και καταστροφής.

   Η International Forum Training & Consulting, συνεργάζεται με ειδικούς Επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στην ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης & ιδίως θεμάτων Πολιτικής Προστασίας που αφορούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και την ευθύνη των οργάνων αυτών, Αιρετών και μη.

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
στον Τομέα της Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Διαχείρισης Συνεπειών
για Φυσικές, Τεχνολογικές καταστροφές & λοιπές απειλές για Περιφέρειες & Δήμους

   Οι Υπηρεσίες μας απευθύνονται κύρια σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εστιάζουν στην εξειδικευμένη προσέγγιση όλων των γενικών και ειδικών θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με έμφαση στα θέματα της Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές.

 

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται, ενδεικτικά,  αφορούν:

  • Μελέτη που θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων, της έκθεσης, της τρωτότητας και της προσαρμοστικότητας εντός της χωρικής Επικράτειας της Περιφέρειας ή του Δήμου ή/και της Δημοτικής ενότητας  απέναντι στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 
  • Εντοπισμός των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η περιοχή μελέτης, ενώ θα διαπιστωθεί και ο βαθμός τρωτότητας στους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.
  • Πρόταση για τις βέλτιστες λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, να μειωθεί ο βαθμός της τρωτότητας και να περιοριστούν οι επιπτώσεις και το μέγεθος των καταστροφών.

 

  Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Ν.4662 (Α’ 27 ) η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου καταστροφών καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους και συντελείται, αμέσως μετά την αρχική κινητοποίηση με ευθύνη της Ομάδας Πρώτης (1ης) Απόκρισης.

  • Εξειδικευμένη  συμβουλευτική συνδρομή στην επίλυση των ζητημάτων που απορρέουν από την ορθή και έγκυρη σύνταξη των νομοθετικά προβλεπόμενων Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων

Επίσης με βάση τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των Κινδύνων για τον υπό μελέτη περιοχή καταλήγοντας στην χαρτογραφική αποτύπωση των κινδύνων, καθώς και το επίπεδο αυτών, που μπορούν πλήξουν είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακρο-πρόθεσμα μια διοικητική μονάδα όπως οι περιφέρεις και οι δήμοι.

Τέλος η επένδυση στην ανθεκτικότητα είναι ευκαιρία για την αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής. Οι λόγοι για τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους να δώσουν προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα ως μέρος πολιτικής τους στην αειφόρο ανάπτυξη για τις κοινότητές τους είναι πάρα πολλοί.   

Αρκεί μόνο ότι η μείωση των κινδύνων και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας θα σώσει ζωές, θα ενισχύσει την κοινωνική ζωή και οικονομική ανάπτυξη και θα παρέχει δίκαιη, ευημερούσα και βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν
και να σας  ενημερώσουν για την Παροχή Υπηρεσιών  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Διαχείρισης Συνεπειών για Φυσικές,
Τεχνολογικές καταστροφές & λοιπές απειλές σε Περιφέρειες & Δήμους

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380, κιν.: 6973 387718,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr