• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Υπηρεσίες Συμβούλου Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων

Υπηρεσίες Συμβούλου Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης

σε θέματα

Τήρησης – Χρήσης

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

(Η.Μ.Α.)

& Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων

& συναφών θεμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων

για Επιχειρήσεις – Οργανισμούς

   Στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφ. Α του Ν.4014/2011 – δηλαδή υποχρεούνται στην έκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ – και παράγουν απόβλητα, αλλά και της υποχρέωσης Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4042/2012 καθώς και εν γένει στοιχείων & πληροφοριών σχετικά με την Παραγωγή & Διαχείριση Αποβλήτων.

   Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται νέα δεδομένα τα οποία πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν και ειδικότερα, η ορθή τήρηση τόσο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), βάσει των προδιαγραφών της ΚΥΑ 4392/4026/16, στο οποίο πρέπει πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όσο και οι Ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων.

   Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της Ορθής Εφαρμογής του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου, έχει ήδη υλοποιήσει δεκάδες εκπαιδευτικές ημερίδες για το Η.Μ.Α., ενώ παράλληλα διαθέτει εξειδικευμένους Συμβούλους – Μηχανικούς Περιβάλλοντος οι οποίοι παρέχουν Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης της πληροφορίας που απαιτείται για την εγγραφή / καταχώρηση στο Η.Μ.Α., καθώς και στην υποβολή των απαραίτητων στοιχείων που ζητούνται για την ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.

Ας δούμε γενικότερα, ποιο είναι το εύρος των θεμάτων της Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων και συναφών σε αυτό θεμάτων:

 • Εγγραφές – Καταχωρήσεις στο ΗΜΑ
 • Υποστήριξη των χρηστών του ΗΜΑ
 • Έλεγχος Εκθέσεων και αρχείων που ανέβουν στο ΗΜΑ
 • Έλεγχος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (υποστήριξη ή σύνταξη)
 • Κωδικοί ΕΚΑ
 • Ισοζύγια αποβλήτων
 • Εργασίες Ανάκτησης & Διάθεσης (R&D)
 • Νομοθεσία Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εργασίες συλλογής / μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης / διάθεσης αποβλήτων
 • Επικείμενες Νομοθετικές εξελίξεις: η οδηγία 2014/52/ΕΕ (Νέα Οδηγία για τις Μ.Π.Ε.)

 

(το ανωτέρω εύρος θεμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης, είναι ενδεικτικό)

Ζητήστε μας, να σας ενημερώσουμε για τη Νέα Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης

& να σας επισκεφθούν ειδικοί συνεργάτες μας, προκειμένου να κάνουν εκτίμηση των αναγκών σας και να ετοιμάσουν

ένα ολοκληρωμένο πλάνο στοχευμένων ενεργειών προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.

Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης "Τήρηση & Χρήση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων"

Πρόταση Συμβουλευτικής Υποστήριξης

“Τήρηση & Χρήση

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων”

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380, Κιν.:6973 387718,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr