• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00
  • Home
  • Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Δικαιούχου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Πατήστε  ΕΔΩ  & κάντε Λήψη της Τυποποιημένης Εξουσιοδότησης 

προς τον πάροχο Εκπαίδευσης Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2,
την οποία πρέπει να αποστείλετε με e-mail στο forum@kdvm2.gr

Εξουσιοδότηση – Δικαιολογητικά
(με τη διαδικασία της εξουσιοδότησης η ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης,
γίνεται απευθείας από τον Πάροχο και ο Ωφελούμενος / Ενδιαφερόμενος εντάσσεται στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα)

 

Για την διαδικασία υποβολής της Αίτησης με Εξουσιοδότηση στον Πάροχο Κατάρτισης FORUM TRAINING Κ.Δ.Β.Μ.2 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β), θα πρέπει να μας αποστείλετε από την Πέμπτη 09/04/2020 έως τη Δευτέρα 20/04/2020, τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση (επισυναπτόμενο αρχείο)
  • Μαζί με την εξουσιοδότηση θα πρέπει να αποσταλούν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά προς την ηλεκτρονική διεύθυνση forum@kdvm2.gr
  1. Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος
  2. Εκτύπωση από ebanking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα ως πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα δικαιολογητικά πρέπει να τα αποστείλετε
σε αρχεία μορφής .
pdf  
στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση
forum@kdvm2.gr