• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πιστοποίηση D.P.O. – Ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πιστοποίηση D.P.O. – Ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με βάση τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Regulation (EU) 2016/679) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις & όλοι οι φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει συγκεκριμένα καθήκοντα & υποχρεώσεις. Διευκολύνει τη συμμόρφωση του Υπευθύνου επεξεργασίας & του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου σε αυτόν προβλέπονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα του D.P.O..

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, στηρίζεται σε μια αναλυτική & εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και παρουσιάζεται από ειδική ομάδα Πιστοποιημένων Εισηγητών στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο.

Παράλληλα, σε κάθε ενότητα δίνονται πρακτικά παραδείγματα έτσι ώστε να αφομοιωθεί πλήρως το θεματικό αντικείμενο και να δώσει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη διαδικασία των εξετάσεων που οδηγεί στην Πιστοποίηση του D.P.O.