• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με “Δήμος Data”

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με “Δήμος Data”

Σε υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προχώρησαν η “ΔήμοςData” και η International Forum Training & Consulting.
Στόχος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η διενέργεια κοινών δράσεων, αλλά και ο σχεδιασμός & υλοποίηση σεμιναρίων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών, δήλωσαν πως η “ΔήμοςData” θα παρέχει Τεχνογνωσία & Πληροφόρηση στο σύνολο των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της καινοτομικής Ψηφιακής Πύλης www.dimosdata.gr, ενώ η International Forum Training & Consulting θα παρέχει με ποικίλους τρόπους & μεθόδους εξειδικευμένα Προγράμματα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης, αλλά και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στα στελέχη των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, από κοινού θα ενισχύσουν με κάθε τρόπο τη συνεργασία τους, θα προβούν σε κοινές δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης & έρευνας καθώς επίσης θα ενισχύσουν τη Συνεργασία τους με Διεθνείς Οργανισμούς, Φορείς της Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης κ.α.