• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρωτόκολλο Συνεργασίας “Forum Training” με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Πρωτόκολλο Συνεργασίας “Forum Training” με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

  Είχαμε την τιμή & την χαρά, οι συνεργάτες μου κι εγώ να υπογράψουμε Πρωτόκολλο  Συνεργασίας μεταξύ της “International Forum Training & Consulting” &  “Το Χαμόγελο του Παιδιού” με στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

   Η συνεργασία των δύο φορέων θα έχει στόχο αφενός την ανάληψη από κοινού δράσεων και αφετέρου την ανταλλαγή εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από τη µέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντας αµοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιµετώπιση όλων των συναφών θεµάτων και αναλαµβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

 20 Χρόνια Μαζί, σας ευχαριστούμε
για την προτίμηση σας και σας “επιστρέφουμε”
την εμπιστοσύνη σας, με την ενεργό συμμετοχή μας
σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης..!!!