• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε Φορείς Δημοσίου

Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε Φορείς Δημοσίου

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Εγκατάσταση
Ψηφιακών Πιστοποιητικών

για την
Ασφαλή Διαδικασία Ψηφιακής Υπογραφής

σε Φορείς Δημοσίου

σύμφωνα με τον Ν.4440/2016 & την υποχρεωτική του Εφαρμογή

   Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών προσθέτει επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των Πολιτών ενώ στις περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες και η αποστολή των ΦΕΚ στο Εθνικό τυπογραφείο.

    Επιπροσθέτως βάσει του Ν.44402016, από 1/7/2019 καθίσταται υποχρεωτική η διακίνηση εγγράφων με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα.

Η εταιρεία μας, σας παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες:

  • Προμήθειας των κατάλληλων usb sticks.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη/αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών είναι η προμήθεια, για όλους τους χρήστες του φορέα, των κατάλληλων διατάξεων υλικού (σε μορφή usb sticks – πιστοποιημένα από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου).

  • Εγκατάστασης των ψηφιακών πιστοποιητικών στο usb stick.

  Το βήμα  αυτό περιλαμβάνει την έκδοση και αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών στο εκάστοτε usb stick. Ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όπως ορίζει η υποδομή της ΑΠΕΔ (συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, συγκεκριμένος φυλλομετρητής, οδηγός του usb stick κτλ).

  • Προετοιμασίας υπολογιστή για την ασφαλή διαδικασία υπογραφής με το usb stick.

  Κάθε υπολογιστής που θα χρησιμοποιείται για την υπογραφή εγγράφων θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες εφαρμογές (πχ. Adobe Reader DC) και όπως επίσης να φέρει τα πιστοποιητικά ρίζας της ΑΠΕΔ καθώς και την επιλογή της ασφαλούς χρονοσήμανσης.

  Ειδικοί Συνεργάτες μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στον Φορέα σας για να συζητήσουν μαζί σας & να σας ενημερώσουν για την διαδικασία Εγκατάστασης Ψηφιακών Πιστοποιητικών – Υπογραφών,  στα πλαίσια του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών

για την

Ασφαλή Διαδικασία Ψηφιακής Υπογραφής 

σε Φορείς Δημοσίου

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr