• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έργα – Μελέτες (ΔΤ)

Εισηγητής:

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας
Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική
εμπειρία σε θέματα
Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως τη διαδικασία της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

.

Εκμάθηση – Χρήση

 

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Διαγωνισμούς Δημοσίων

Έργων – Μελετών

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού ‘Εργων – Μελετών

Ποιες είναι οι αλλαγές έως
και τον Ν.4782/2021 & ΚΥΑ.166278/25-06-2021

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών & Συναφών Υπηρεσιών – Ν.4412/16 (τροποποίηση με Ν.4782/21), Κ.Υ.Α. 166278/25-06-2021 ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
 • Επισκόπηση διεξαγωγής ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Γνωριμία με τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), καθώς και με την πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Σχεδιασμός και δημοσίευση διαγωνισμού Έργων / Μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής/ προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
 1. Συμπλήρωση καρτέλας Γενικών Στοιχείων με εισαγωγή δεδομένων/ αξιολόγησης και συνημμένων αρχείων
 2. Εισαγωγή στοιχείων Οικονομικής Προφοράς
 3. Ενημέρωση στοιχείων ελέγχου διαγωνισμού
 4. Συμπλήρωση καρτέλας πρόσθετων στοιχείων
 5. Παραγωγή και επισύναψη εντύπων συστήματος (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)
 6. Έλεγχος και Δημοσίευση διαγωνισμού
 • Διαχείριση δημοσιευμένου διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια έργα
 1. Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων
 2. Προβολή διαγωνισμού
 3. Διαχείριση ερωτημάτων/προσφυγών
 4. Ακύρωση, Παράταση, Τροποποίηση διαγωνισμού
 5. Ενέργειες Αναθέτουσας Αρχής μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών
 • Προετοιμασία Αποσφράγισης (1ης και 2ης) ηλεκτρονικού διαγωνισμού Έργων/Μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 1. Πρόσβαση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
 2. Ορισμός της ομάδας βαθμολόγησης των προσφορών στο σύστημα (στις
  περιπτώσεις αξιολόγησης)
 3. Ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού στο σύστημα
 4. Σύνδεση της Επιτροπής Διαγωνισμού με το Διαγωνισμό και ορισμός της Αποσφράγισής του (1ης και 2ης)
 • Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα
 1. Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών
 2. Εκτύπωση, επισύναψη και δημοσίευση Καταλόγων συμμετεχόντων
 3. Έλεγχος ορθής υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (τροπ. Ν.4782/21)
 4. Πρόσβαση στα δικαιολογητικά συμμετεχόντων, έλεγχος κατά σειρά μειοδοσίας & έλεγχος ομαλότητας προσφορών
 5. Εισαγωγή βαθμολογιών στο σύστημα & Παραγωγή εγγράφων αξιολόγησης προσφορών (στις περιπτώσεις αξιολόγησης)
 6. Ενέργειες Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού προκειμένου για την αποστολή του πρακτικού και τη μεταβίβαση φακέλου διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
 1. Διαδικασίες έκδοσης και κοινοποίησης αποφάσεων έγκρισης πρακτικών
  και κατακύρωσης αποτελέσματος.
 2. Διαδικασία φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
 • Υποβολή δικαιολογητικών αναδόχου
 • Έλεγχος / συμπλήρωση / επικαιροποίηση δικαιολογητικών αναδόχου

3. Ενέργειες Αναθέτουσας Αρχής και Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση της σύμβασης

 • Κλειστές και λοιπές διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έργα – Μελέτες (ΔΤ)

  [vc_row css=".vc_custom_1604662009404{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1604662075134{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses