• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίου – Συμβουλευτική

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίου – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

 

Σύνταξη ή Τροποποίηση

Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου

Δήμου ή Συνδέσμου

  Αυτή την περίοδο είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε από την αρχή την λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά.

   Μερικά από αυτά όπως ο κορεσμός και η ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων κοιμητηρίων ή η ίδρυση νέων είναι επιτακτικά. Οι ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία αλλά και ο ενταφιασμός αλλοθρήσκων, η έλλειψη προσωπικού, οι κανόνες που χρειάζεται να υπάρχουν στην λειτουργία των  επαγγελματιών  που κάνουν διάφορες εργασίες απαιτούν σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας.

   Επιτακτική είναι η ανάγκη της μηχανοργάνωσης όλης της διοικητικής λειτουργίας του κοιμητηρίου.

  Η International Forum Training and Consulting διαθέτει ομάδα έργου από διοικητικά στελέχη, επιστήμονες πληροφορικής και ειδικούς σε εφαρμογές μηχανοργάνωσης δήμων,  με εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας κοιμητηρίων και σύνταξης κανονισμών λειτουργίας.

  Επίσης διαθέτουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών των κοιμητηρίων.

Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενου Έργου
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου

  Η σύνταξη ή η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ενισχύει την διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας βάζει κανόνες στην λειτουργία του κοιμητηρίου προφυλάσσει την διοίκηση του Δήμου από προβλήματα που προκύπτουν.

  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας μεταφέρουν  την τεχνογνωσία μας στα αρμόδια στελέχη του Δήμου ή του Συνδέσμου για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται.

  Καθορίζονται οι διαδικασίες εκποίησης των αντικειμένων από τις εκταφές & οι διαδικασίες εκμίσθωσης κυλικείων και άλλων υπηρεσιών.

Αναγκαιότητα Κατάρτισης ή Τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου

  Η ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας δεν αναιρεί την ανάγκη τροποποίησης υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας, διότι αυτός χρειάζεται κατά καιρούς να προσαρμόζεται στις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά.

  Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού χρειάζεται να απαντά και σε αυτό & παράλληλα αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες να οργανώνονται οι διοικητικές & οι υπόλοιπες υπηρεσίες με τρόπο σύγχρονο & αποδοτικό.

   Η εκάστοτε προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, έχει στόχο να διορθώνει προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν από την λειτουργία του Κοιμητηρίου και την επαφή τόσο με τους πολίτες όσο και με τρίτους, οι οποίοι εκτελούν εργασίες μέσα στο Κοιμητήριο.

Η Μεθοδολογια και τα βήματα που ακολουθούν οι Σύμβουλοι της εταιρείας μας, για ένα σύγχρονο & αποτελεσματικό Κανονισμό Λειτουργίας, είναι:

 • Συνάντηση με την Διοίκηση του Δήμου ή του Συνδέσμου
 • Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών με βάση υπόδειγμα το οποίο δίνεται
  και καθορίζει επακριβώς το τι ζητείται
 • Αποσαφήνιση των στόχων του Δήμου ή του Συνδέσμου
 • Αποτίμηση  της υφιστάμενης κατάστασης σε όλα τα επίπεδα
 • Ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση σε κάθε εμπλεκόμενο αιρετό ή εργαζόμενο
 • Συγκρότηση ομάδας εργασίας από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο
 • Προτάσεις από την εταιρεία μας για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
 • Διαβούλευση επί όλων των προτάσεων
 • Διατύπωση από μέρους μας της τελικής πρότασης

Παραδοτέα Παροχής Υπηρεσιών
για την Κατάρτιση ή Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας

 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας
 • Σχέδιο εισήγησης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής & το Δημοτικό Συμβούλιο

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας για να σας ενημερώσουν
για την Παρεχόμενη Υπηρεσία αλλά και να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας.

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380, κιν.: 6973 387718
E-mail:  e_nika@forum-training.gr