• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Τεχνικών Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Τεχνικών Σεμιναρίων

synoptiko texnikwn forum training 848x346

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Συνοπτικό Πρόγραμμα 

Τεχνικών Σεμιναρίων

Ιουνίου 2021

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Εκπαίδευση με Απόκτηση Training Certificate από την ΕΒΕΤΑΜ
για Τεχνικούς Συγκολλήσεων
& Κοπής Μετάλλων

Συγκόλληση Μετάλλων

Θεωρητική & Πρακτική
Κατάρτιση

Σεμινάριο Συγκολλήσεων Μετάλλων με:
Επενδεδυμένο Ηλεκτρόδιο SMAW
Μηχανή Σύρματος GMAW
Ακίδα βολφραμίου GTAW
Υγιεινή & Ασφάλεια Ηλεκτροσυγκολλητών

 

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center

Θεωρητική Κατάρτιση

Πέμπτη, Παρασκευή, 10 & 11 Ιουνίου 2021  // 16:00 – 21:00

Πρακτική Κατάρτιση

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021  // 10:00 – 15:00

Γιάννης Ωραιόπουλος

Σύμβουλος Συγκολλήσεων Από το 1970 στον χώρο της εφαρμοζόμενης συγκόλλησης στον κατασκευαστικό τομέα. Από το 1993 στον χώρο της εκπαίδευσης ηλεκτροσυγκολλητών, κάτοχος για πρώτη φορά LEVELII το 1980 με ενεργή συμμετοχή ως συντονιστής συγκολλήσεων σε πλήθος μεγάλων έργων, υδροηλεκτρικές μονάδες, μονάδες αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος, δοχεία υψηλών πιέσεων πετροχημικών μονάδων, τροχαίο υλικό, αυτοκινούμενοι γερανοί εμπορευματοκιβωτίων κ.α.

Απευθύνεται σε:

Τεχνικά στελέχη & επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Κοπή Μετάλλων, στη Διαμόρφωση των προς συγκόλληση ακμών, στη συναρμολόγηση & τη σύνδεση με πονταρισιές των μετάλλων, στη συγκόλληση τους καθώς  και στον καθαρισμό & λείανση της ένωσης τους, μετά την ολοκλήρωση  της συγκόλλησης, σύμφωνα  με τις οδηγίες των κατασκευαστών & μελετητών. 

Εκπαίδευση με δυνατότητα Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων
για Χ
ειριστές Περονοφόρων, Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Εκπαίδευση Χειριστών

Περονοφόρων – Γερανοφόρων

& Ανυψωτικών Μηχανημάτων

με δυνατότητα Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Προσόντων,
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

Ζητήστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα Πιστοίησης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center

Θεωρητική Κατάρτιση

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021  // 16:00 – 21:00

Πρακτική Κατάρτιση

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021  // 10:00 – 15:00

Σπ. Καλαϊτζάκης

Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα – Επιθεωρητής της TŪV Austria Hellas. Πιστοποιημένος Εισηγητής  με 30ετή πρακτική & εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων

Απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες που έχουν στην ευθύνη τους την οδήγηση, το χειρισμό & την επισκευή ως ένα σημείο μηχανημάτων, όπως: γερανοί μεταθετοί ή σταθεροί παντός τύπου, γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα παντός τύπου, γερανοφόρα οχήματα με ικρίωμα ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων, ανυψωτικά περονοφόρα παντός τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα στοιβασίας κιβωτίων εμπορεύματος, φορτοεκφόρτωσης κλπ

Πρακτικές Σύγχρονου

Management για Μεσαία Στελέχη,

Εργοδηγούς &

Προϊσταμένους

1ης γραμμής

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

09 & 10 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Μηχανολόγος Μηχανικός. Στέλεχος μεγάλης εταιρείας με 35ετή & πλέον πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Management.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Προϊσταμένους Α’ Γραμμής, Εργοδηγούς & Μεσαία στελέχη

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Μέτρα Ασφάλειας – Προστασίας

για Εργασίες – Επιθεωρήσεις σε

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ποια είναι τα Πρωτόκολλα ελέγχου
– σύμφωνα με το Γερμανικό Σύστημα & το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 –
& ποιες είναι οι απαιτήσεις μέτρων προστασίας
για Εργασίες σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Στεφ. Τουλόγλου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής, Συγγραφέας Τεχνικών Βιβλίων Ειδικότητας, Μέλος του ΟΣΔΕΛ, ΚΝΧ Partner, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΝΧ (instabus) της εταιρίας Ηλεκτροεισαγωγική – Berker

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Υπευθύνους Συντήρησης

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Συντήρηση Παγίου

& Παραγωγικού Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων

(Προληπτική, Διοθρωτική, Προβλεπτική
& Μηχανογραφημένη Συντήρηση)

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Μηχανολόγος Μηχανικός. Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας, ειδικός σε θέματα λειτουργίας  – συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού & υποσταθμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, στελέχη Συντήρησης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Συντήρηση – Προστασία
& Άρση Βλαβών σε Υποσταθμούς
Μέσης
& Χαμηλής Τάσης

Επιπλέον στο σεμινάριο θα γίνει
αναλυτική παρουσίαση των μέτρων ασφαλείας
που πρέπει να λαμβάνονται
κατά τη διάρκεια εργασιών σε Υποσταθμούς

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Μηχανολόγος Μηχανικός. Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας, ειδικός σε θέματα λειτουργίας – συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού & υποσταθμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, στελέχη Συντήρησης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Επισκευή – Συντήρηση,
Έλεγχος & Διαγνωση Βλαβών

Ανυψωτικών Μηχανημάτων

(Γερανογέφυρες, Γερανοί,
Βαρούλκα, Περονοφόροα κλπ)

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Σπ. Καλαϊτζάκης

Πιστοποιημένος Εισηγητής. Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα – Επιθεωρητής της TUV Austria Hellas

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, στελέχη Συντήρησης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Έλεγχος & Ασφαλής Χειρισμός Κλειστών Δοχείων υπό Πίεση

Ποια είναι τα πρότυπα ασφάλειας
& το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
για εργασίες σε Κλειστά Δοχεία υπό Πίεση

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Σπ. Καλαϊτζάκης

Πιστοποιημένος Εισηγητής. Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα – Επιθεωρητής της TUV Austria Hellas

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, στελέχη Συντήρησης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Αντικεραυνική
Προστασία Κτιρίων
& Θεμελιακή Γείωση

σύμφωνα με τις Διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας & των Προτύπων

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής, Συγγραφέας Τεχνικών Βιβλίων Ειδικότητας, Μέλος του ΟΣΔΕΛ, ΚΝΧ Partner, Επιστημονικός  Σύμβουλος ΚΝΧ (instabus) της εταιρίας Ηλεκτροεισαγωγική – Berker

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, στελέχη Συντήρησης

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Πληροφορίες: Χρύσα Φαρλάνη

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

iso 9001 2015 01